Apple memperbarui HomePod lamanya dengan integrasi Intercom, peningkatan Siri, dan