‘AS tidak melihat pengambilalihan Taliban melalui lensa India’ | Berita