Australia tidak akan tunduk pada tuntutan China untuk memulai kembali