Beberapa bulan terakhir sungguh tidak nyata: Natarajan berterima kasih kepada