CEO Twitter: Melarang Trump adalah keputusan yang tepat tetapi menjadi