Cut-off yang tinggi kemungkinan untuk penerimaan medis tahun ini dengan