Itu adalah perubahan dalam cengkeraman yang membiarkan Steve Smith bertarung