Jangan gunakan komentar saya di Arshad Nadeem Pakistan untuk propaganda: