Jelaskan penolakan PC kepada beberapa petugas wanita, SC mengatakan kepada