Kamala Harris: Wakil Presiden Kamala Harris pindah ke Blair House