‘Marigold Diamond Ring’ milik Meerut Jeweller, dengan 12.600 batu, masuk