Menjalani impian masa kecil saya: Joe Root setelah menjadi kapten