Menteri Dalam Negeri Amit Shah memberikan penghormatan kepada para korban