Menteri kabinet serikat untuk mengadakan pertemuan dengan petani: Perkembangan teratas