NTA akan melaksanakan ujian masuk Sekolah Sainik pada 10 Januari,