Odisha menunda keputusannya untuk membuka kembali sekolah pada November