Pemilihan DDCA: Rohan Jaitley akan terpilih tanpa lawan, pertarungan dua