Penaburan rabi diselaraskan dengan MSP, sejauh ini mencatat 10% areal