Perspektif Ashwin: Menangani tuduhan di lapangan dengan lebih baik, mencerminkan