Pusat siap untuk mempertimbangkan semua tuntutan, mendesak petani untuk pindah