Samsung memperkenalkan e-katalog untuk menawarkan pengalaman membeli yang aman