Seema Nanda: Joe Biden bermaksud mencalonkan Seema Nanda dari India-Amerika