Sistem roket Desi Pinaka dengan jangkauan 45-60 km menyelesaikan pengujian