UP: Pendeta Gonda melancarkan serangan terhadap dirinya sendiri untuk menjebak